Prenumerata
NYC 04:10 pm | WWA 10:10 pm
1 USD = PLN
Wtorek 16 stycznia 2018
RSS: Dołącz do nas:

Prawo i My

Sobota 21 maja 2016

Czy można wznowić postępowanie spadkowe?

W ukazujących się na łamach niniejszej gazety artykułach wielokrotnie omawialiśmy tematy związane z postępowaniem spadkowym. Jak już zapewne wszyscy zdążyli zauważyć, z pozoru łatwe postępowanie wielokrotnie potrafi się przerodzić w wieloletni spór sądowy.
Czwartek 19 maja 2016

Polski paszport najwcześniej za cztery miesiące

Kwiecień był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę wniosków paszportowych złożonych w polskim konsulacie w Nowym Jorku. “Można powiedzieć, że jesteśmy taką małą fabryką paszportów. Co roku przyjmujemy ok. 12 tys. wniosków. Tym razem będzie ich na pewno o wiele więcej” – mówi wicekonsul Szymon Pękala z placówki na Manhattanie.
Wtorek 05 kwietnia 2016

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jak już wspomniałam w poprzednim artykule, istnieje wiele rodzajów rozdzielności majątkowej. Jednym z nich jest możliwość zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przewidującej możliwość wyrównania dorobków.
Poniedziałek 07 marca 2016

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Zgodnie z prawem polskim z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Oznacza to, krótko mówiąc, że wszystko, co małżonkowie nabyli podczas trwania małżeństwa, stanowi ich majątek wspólny.
Poniedziałek 29 lutego 2016

Majątek osobisty małżonka

Czy wszystkie dobra posiadane przez małżonków stanowią ich majątek wspólny? Otóż okazuje się, że – mimo ustawowej wspólności majątkowej istniejącej między małżonkami – nie wszystkie aktywa przez nich posiadane należą do majątku wspólnego.
Sobota 13 lutego 2016

Deportacje… nie taki diabeł straszny

W ubiegłym roku fiskalnym z terytorium Stanów Zjednoczonych deportowano 124 polskich obywateli. Liczba deportacji oraz cofnięć z lotnisk naszych rodaków systematycznie spada – obecnie pod tym względem zajmujemy 23 miejsce. W tej niechlubnej statystyce wyprzedza nas nawet Hiszpania, Wielka Brytania i Kanada. Poza tym wielu osobom udaje się uniknąć wydalenia z USA, zdobyć zieloną kartę, a nawet obywatelstwo.
Środa 03 lutego 2016

1,5 miliona za zmiany w zachowaniu

Trzydziestoparoletni mężczyzna był zatrudniony przy impregnacji i uszczelnianiu ścian oraz tynków w pomieszczeniach nowo powstałego budynku. Była to początkowa faza projektu i w wielu miejscach podłoża znajdowały się jeszcze otwory, które zostały zakryte cienkimi sklejkami. Jak się później okazało, nie wszystkie dziury zostały zabezpieczone. Pracownik przechodził korytarzem i wpadł do jednej z nich.
Środa 27 stycznia 2016

Jak bronić się przed roszczeniem o zachowek?

Zgodnie z przepisem art. 991 kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się – jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
Środa 06 stycznia 2016

Rok prawnych zmian

Od Nowego Roku obowiązuje wiele nowych przepisów, które dotyczyć będą naszych rodzin w Polsce, a także osób, które będą odwiedzać starą ojczyznę. Nie wszystkie zmiany to efekt nowych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Część z nich jest efektem parlamentarnych działań poprzedniej koalicji PO-PSL.
Środa 30 grudnia 2015

Odpowiedzialność solidarna małżonków (2)

W poprzednim artykule omówiliśmy kwestię solidarnej odpowiedzialności małżonków za zaciągnięte przez jednego z nich zobowiązania w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Tym razem pochylimy się nad regulacją odpowiedzialności małżonka również za inne zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka.