Prenumerata
NYC 04:45 pm | WWA 10:45 pm
1 USD = PLN
Wtorek 16 stycznia 2018
RSS: Dołącz do nas:

Edukacja

Środa 22 lutego 2017

Spotkanie z Tomkiem Bogackim • Sztuka ilustracji

O tym, jak powstają książki dla dzieci, dlaczego w Japonii małych czytelników fascynują przygody polskiego górala i czy można kolorem opowiedzieć emocje – opowiadał Tomek Bogacki, który w ubiegły wtorek był gościem Ridgewoodteki Polonijnego Klubu Książki.
Środa 15 lutego 2017

75. rocznica powołania Armii Krajowej – konspiracyjne wojsko

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu Polskiego na Uchodźstwie, gen. Władysława Sikorskiego istniejący na okupowanych ziemiach polskich od 13 listopada 1939 r. konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Była to najsilniejsza i najlepiej zorganizowana armia podziemna, z działających w tamtym czasie w Europie.
Niedziela 12 lutego 2017

O wyzwolenie Polski walczyli ze wszystkich sił

Rozmowa z Mariuszem Olczakiem, zastępcą dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Sobota 11 lutego 2017

Generał Ryszard Kukliński: Ostatni polski żołnierz-tułacz

Rozmowa z Filipem Frąckowiakiem dyrektorem Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie. Prywatnie jest on synem znanej piosenkarki Haliny Frąckowiak oraz Józefa Szaniawskiego, ostatniego więźnia politycznego PRL oraz późniejszego pełnomocnika płk. Ryszarda Kuklińskiego, który 2 września 2016 roku został przez prezydenta Andrzeja Dudę mianowany pośmiertnie na stopień generała brygady. W sobotę, 11 lutego, minie 13. rocznica jego śmierci.
Niedziela 05 lutego 2017

Wspaniała idea II Rzeczypospolitej

Z inicjatywy wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego Sejm przyjął 5 lutego 1937 r .plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Rozpoczęła się największa inwestycja gospodarcza w Polsce międzywojennej. Decyzja była związana z pilną potrzebą uprzemysłowienia kraju, pozwalająca pokonać zacofanie i biedę. Planowano jednocześnie zlikwidować tamtejsze przeludnienie wsi i wzmocnić wydatnie potencjał obronny państwa.
Niedziela 29 stycznia 2017

Ku przestrodze – 300. rocznica Sejmu Niemego

Ponad 400 lat temu, w 1611 roku, wojska polsko-litewskie odzyskały Smoleńsk, a car Moskwy Wasyl IV Szujski z Rurykowiczów ukorzył się przed królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów Zygmuntem III Wazą. Państwo polsko-litewskie zajmowało wówczas blisko 1 mln km kw. i było u szczytu swej potęgi. Ponad 100 lat później środkowoeuropejskie mocarstwo, ojczyzna wielu narodów, kultur i religii, osłabło na tyle, że stało się marionetką Moskwy. Sejm zwany niemym, który odbył się w Warszawie w 1717 roku, stanowi początek owego uzależnienia od Rosji. 80 lat później, Rzeczpospolita Obojga Narodów była w agonii, a jej terytorium podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Utraciliśmy niepodległy byt państwowy na 123 lata.
Niedziela 08 stycznia 2017

Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski

Po upadku powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze państwo polskie przestało istnieć. Wielu patriotów w tym tragicznym położeniu sprawy polskiej emigrowało na zachód Europy, nie porzucając jednak myśli o odzyskaniu wolnej ojczyzny.
Wtorek 27 grudnia 2016

Kraków – miasto świętych

John Sikorski, doktorant Notre Dame University na Wydziale Teologii Moralnej, gdzie studiuje myśl filozoficzną Karola Wojtyły, dzieli się uwagami udostępniając przewodnik specjalnie swojemu pokoleniu imigrantów. Recenzję studencką przekazał redakcji prof. Duncan Stroik z tej samej uczelni, a my spolszczamy ją jako głos w dyskusji, czym jest kultura polska dla młodego pokolenia.
Wtorek 29 listopada 2016

Co dolega szkolnictwu wyższemu w Polsce?

Na polskich uczelniach po roku 1989 nie dokonano lustracji ani dekomunizacji. Wielu ekskomunistów, uczących marksizmu i leninizmu, oraz byli członkowie PZPR lub tajni współpracownicy wybrali karierę „profesorską” jako idealny kamuflaż do dalszej egzystencji w majestacie powagi zawodu i wielu nadal wykłada na polskich uniwersytetach publicznych. Do tego skutecznie blokują wszelkie reformy edukacji w Polsce i ujawnienia pełnej prawdy o naszej przeszłości.
Piątek 18 listopada 2016

Złota polska jesień 1939 roku

Kiedy we wrześniu 1939 r. Polska znalazła się nad przepaścią, w warszawskim salonie politycznym panował niewytłumaczalny optymizm. "Już znalazł się informator – poseł, który z 'najpewniejszych źródeł' rozpuścił w całym gmachu Sejmu wiadomość, że gen. Stanisław Skwarczyński, zmobilizowany szef Obozu Zjednoczenia Narodowego, wkroczył do Gdańska, że flota angielska zbombardowała Hamburg, a my jesteśmy w Prusach Wschodnich! Suwereni z radosnym wyrazem twarzy powtarzali sobie te wieści" – zanotował w dzienniku liberalny piłsudczyk senator Tadeusz Katelbach.